Je zajímavé v Česku stále investovat do realit v období světové pandemie ?

Současný zrychlený vývoj růstové křivky v cenách realit na domácím trhu je pro řadu lidí těžko uchopitelným. Původní očekávání zvrácení překotného růstu v období pandemické krize se nenaplnilo. Řada odborníků sice předpovídala nástup dlouho očekávaného oslabení cenové hladiny předražených nemovitostí na domácím trhu, k té však ale překvapivě nedošlo. Akt pořízení nemovitosti se zcela odklonil od původního přirozeného záměru zajištění vlastního bydlení v dlouhodobém horizontu. Aktuální složitá tržní situace proměnila vlastnictví nemovitosti spíše v investici. Stále větší procento kupujících jsou tedy investoři. Princip věci je velmi jednoduchý. Trvale rostoucí trend nemovitostí na domácím trhu přináší výrazný potenciál zhodnocení realitní investice z logiky věci. Pokud ani pandemie tento trend nezastavila či nezpomalila, je vysoký předpoklad toho, že ke změně nedojde ani v nejbližších obdobích.

Ve srovnání s ostatními investicemi, reality nabízejí pevnou růstovou křivku, nízkou volatilitu a velmi malé riziko změny růstového trendu v krátkodobém horizontu. Velká část populace se sice nad rostoucími, téměř „astronomickými“ cenami nemovitostí podivuje, většina trhu však dle sledování podporuje pokračující růst. Pokles cen si přejí jen potenciální kupci, kteří hledají vlastní bydlení. 

Stále tedy platí fakt, že reality na domácím trhu patří mezi nejžádanější a nejzajímavější investiční příležitosti. Zatím není důvod k obavám z úplně“přepálených“ cen. Ty působí už nyní sice hrozivě ve srovnání s cenami dřívějšími, ale doba se velmi rychle mění i díky pandemii a ceny jsou dnes prostě jinde, než byly před lety. Dle naší predikce tedy bude na trhu nemovitostí stále jen dráž.