K čemu slouží PENB a proč ho potřebuji?

PENB je zkratka pro průkaz energetické náročnosti budovy a jeho hodnota se objevuje snad u každého inzerovaného bytu nebo domu. V článku se dozvíte, co jednotlivá označení znamenají a proč se vyplatí ho mít. 

PENB vyžaduje zákon

Podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií je nutné doložit průkaz energetické náročnosti budovy při výstavbě nových budov, větší změně dokončených budov, ale i při prodeji nebo pronájmu. Zákon se nevztahuje pouze na historické a náboženské budovy, průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou méně než 700 GJ, budovy s menší výměrou než 50 m² užitné plochy nebo třeba rekreační objekty, které nejsou určené k trvalému bydlení. 

Energetický štítek je jen část průkazu

PENB může mít i desítky stran. Pro zjednodušení se proto začal používat energetický štítek, na kterém jsou hlavní hodnoty znázorněny přehledně a jednoduše. Průkaz hodnotí standardní provoz domu při „průměrné“ zimě, teplotě v interiéru, době svícení či koupání. Je nutné si uvědomit, že každý člověk má jiné návyky, a tak jsou hodnoty opravdu pouze orientační. 

Co vše je na energetickém štítku uvedeno?

V hlavičce štítku najdete specifikace objektu (adresa, PSČ, číslo parcely a typ budovy). Jedním z důležitých pojmů je tzv. celková energeticky vztažná plocha. Tu určuje vyhláška a je měřena vždy k vnějším okrajům obvodových stěn. Je proto větší než uvedená užitná plocha. Nejznámější součástí štítku je barevná škála – tzv. klasifikační třída. Ta ukazuje hodnotu na základě neobnovitelné primární energie. I 2 totožné domy mohou mít zcela odlišnou klasifikační třídu, záleží na způsobu vytápění. Škála je rozdělena na 7 tříd, které jsou označený písmeny A až G. Šipka ukazuje stav hodnocené budovy a její zařazení. 

Třída A – mimořádně úsporná

Třída B – velmi úsporná 

Třída C – úsporná 

Třída D – méně úsporná 

Třída E – nehospodárná 

Třída F – velmi nehospodárná 

Třída G – mimořádně nehospodárná

Pod škálou najdete informaci o tom, jestli daná budova splňuje požadavky pro výstavbu nové budovy nebo rekonstrukci. V pravé části štítku pak nechybí graf o poměru energií při užívání budovy (např. plyn a elektřina). Informace o průměrném součiniteli prostupu tepla udává kvalitu zateplení budovy. Měrná potřeba tepla na vytápění představuje tepelně-izolační vlastnosti budovy a využijete ji například při žádosti o dotaci Nová zelená úsporám. Součástí štítku je také hodnota celkové dodané energie a dílčí ukazatele, které zahrnují energetickou náročnost jednotlivých technických systémů budovy. Ve spodní části nesmí chybět informace o tom, kdo a kdy průkaz zpracoval. 

Co když chci prodat nemovitost a průkaz nemám?

Možná jste si všimli, že se v inzerátech často uvádí jako třída budovy označení G, tedy mimořádně nehospodárná. To nemusí vždy nutně znamenat, že budova odpovídá hodnotě. Může se stát, že jen nemáte průkaz k dispozici, a proto musíte ze zákona uvádět nejhorší variantu. Můžete si ale nechat průkaz kdykoliv vyhotovit. Cena se obvykle pohybuje od 4 000 Kč a platí na 10 let. Pokud máte zájem, stačí se obrátit na vašeho realitního makléře, který vám určitě rád pomůže a domluví energetického specialistu. A v případě, že toho správného makléře hledáte v Olomouckém kraji, určitě se mi ozvěte. Moc rád se postarám o vše za vás a pomohu vám prodat nemovitost snadno, rychle a za co nejlepší peníze.