Skryté vady vám mohou při prodeji nemovitosti pěkně zavařit – na co si dát pozor?

Prodej nemovitosti není vždy procházka růžovou zahradou. Zvláště u starých domů a bytů se mohou objevit nejrůznější nedostatky. Spoléhat na to, že je kupující přehlédne, se ale nevyplácí. Co se stane, když je objeví až po čase užívání nemovitosti? Vše podstatné jsem vám sepsal do tohoto článku. 

Jak poznat, že jde o skrytou vadu?

Skrytá vada musela existovat už při prodeji. Kupující ji ale při převzetí nemovitosti neodhalil a projevila se teprve po čase. Zpravidla se může jednat například o plíseň, konstrukční vady, zápach z kanalizace, zatékání do nemovitosti, nefungující topení atd. Statisticky se skryté vady objevují více ve starých budovách, které už mají něco za sebou, občas se ale nevyhnou ani novostavbám. Tam můžete objevit například vady způsobené špatnou instalací nebo nekvalitními materiály, které o sobě po čase dají vědět. Za skryté vady se naopak nepovažují ty, které byly patrné už při převzetí nemovitosti (například popraskaná omítka, chybějící vybavení atd.). Zároveň za ně nelze považovat vady, které jsou jasně popsané ve smlouvě. S nimi totiž jejím podpisem souhlasíte. 

Za vady odpovídá prodávající

Podle zákona nese za skryté vady odpovědnost vždy prodávající a neexistují výjimky. Jedinou možností, jak zákon obejít, je písemný souhlas kupujícího, že v případě objevení skryté vady nebude požadovat žádnou finanční kompenzaci. V praxi souhlas ale funguje jen při prodeji nemovitosti určené k demolici nebo větší rekonstrukci. Občas se můžete setkat i se snahou obejít zákon přímo v kupní smlouvě. Pokud narazíte na formulaci, která uvádí, že kupující přebírá nemovitost ve stavu, v jakém se nachází, můžete být klidní. Pokud totiž narazíte na skryté vady, jsou tyto formulace neplatné a prodávajícího odpovědnosti zkrátka nezbavují. 

Žádat kompenzaci může kupující do 5 let

Podle zákona můžete skryté vady nahlásit prodávajícímu do 5 let od převzetí nemovitosti. Po uplynutí této doby nárok na jakékoliv kompenzace zaniká. Pokud zjistíte skrytou vadu, měli byste ji ihned nahlásit prodávajícímu a přizvat na pomoc odborníka, který vám v případě nutnosti vypracuje znalecký posudek. Nezapomeňte pořídit také podrobnou fotodokumentaci. Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, můžete žádat o její nápravu, nebo vznést nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nemovitosti. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, můžete požadovat slevu jako v předchozím případě, nebo od kupní smlouvy odstoupit, a tím požadovat vrácení plné částky.