Vlastníte byt nebo dům? Nezapomeňte na pravidelné povinné revize

Snad každý člověk by si v dnešní době přál bydlet ve vlastní nemovitosti. Kromě řady výhod to s sebou ale nese i určité povinnosti. Musíte například zajistit pravidelnou kontrolu některých zařízení. Chráníte tak sebe, své blízké i majetek a v případě nehody také předejdete krácení pojistného. Co vše musíte kontrolovat?

Kominíka byste měli vídat alespoň 1× ročně

Vlastníte-li dům, chatu nebo třeba chalupu, budete potřebovat pravidelnou kontrolu komínu. Ta vychází ze zákona o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, a je tedy povinná. Kominík by vás měl navštívit podle druhu kotle alespoň 1× za rok a zajistit odstranění pevných částí a dalších usazenin, které ulpí v komíně. Četnost návštěv záleží ale na výkonu zařízení, které k topení používáte. Pokud má do 50 kW, stačí kontrola 1× ročně, pokud je výkon vyšší, měli byste kominíka pozvat za rok 2×. Máte-li navíc kotel na pevná paliva s příkonem nad 10 kW, budete potřebovat kontrolovat i jej a to 1× za 3 roky. 

U hromosvodu záleží na datu jeho pořízení

Máte-li doma hromosvod, musíte dohlédnout na to, aby plnil svou funkci. Kontrola se tedy provádí hned po jeho instalaci a pak v závislosti na jeho stáří. U hromosvodů pořízených do 1. 2. 2009 stačí revize každých 5 let, u novějších každé 4 roky. V případě, že do něj uhodí blesk, budete muset zajistit revizi znovu. 

Revize elektroinstalace není povinná, může se ale hodit

Pravidelnou kontrolu elektříny po vás nikdo chtít nebude. Stačí, když jij necháte zkontrolovat při zapojení. Zároveň ale platí, že máte jako majitel nemovitosti povinnost předcházet vzniku škod. Pokud se něco pokazí a na vině bude právě špatné elektrické vedení, může vám pojišťovna výrazně zkrátit pojistné plnění, nebo vám dokonce nevyplatit nic. Zvláště v rodinném domě je tedy dobré pozvat odborníka k revizi alespoň 1× za 5 let. 

S kontrolou plynových kotlů vám poradí výrobce

U plynových kotlů platí podobná pravidla jako u elektroinstalace. Revize je povinná pouze při zavedení plynu nebo zapojení nových spotřebičů. Naprostá většina výrobců ale uvádí termíny doporučených kontrol přímo do návodu k použití. Obvykle je to 1× za rok a u nových kotlů je často pravidelná kontrola podmínkou pro trvání záruky. Stejně jako v předchozím případě bude i tady v případě nehody zajímat pojišťovnu, jestli jste doporučené revize dodrželi. 

V bytovém domě odpovídá za revize obvykle společenství vlastníků

Pokud bydlíte v bytě, týká se většina povinných revizí společných prostor. U komínu a hromosvodu platí výše zmíněné povinnosti. Další kontroly se vztahují na:

  • Elektrické rozvody a zařízení – prochází revizí před uvedením do provozu a pak podle technického stavu. U novějších zařízení 1× za 5 let, u starších pak častěji. 
  • Plynová zařízení – podle zákona je i zde třeba udělat revizi před uvedením do provozu a pak provádět 1× za rok pravidelnou kontrolu a 1× za 3 roky provozní revizi.
  • Požární bezpečnost – společnost vlastníků musí 1× za rok zajistit kontrolu zařízení požární ochrany.
  • Výtahy – jejich kontrolu v pravidelných intervalech zajišťuje odborná firma. Platí, že 1× za 14 dní by měla být provedena provozní prohlídka. Každé 2–4 měsíce by mělo dojít k odborné prohlídce, 1× za roky se provádí odborná zkouška a 1× za 6 let také inspekční prohlídka. 
  • Tlaková zařízení – i zde platí povinná revize před uvedením do provozu. Pak následuje 1× za rok provozní revize a 1× za 5 let vnitřní revize se zkouškou těsnosti. 

Hlídání termínů a pravidelné kontroly mohou být pořádná otrava. Pokud se ale něco pokazí, mohou vám revize zachránit spoustu peněz. Pojišťovnu totiž bude v takovém případě zajímat, jestli jste udělali vše, aby dané zařízení správně fungovalo a nechali jste ho pravidelně zkontrolovat.